Werken en leren

Hartzaken Familie en naastbetrokkenen Burgers met ervaringskennis Leven en de maatschappij Steun bij herstel Begrippenlijst Sitemap Links Contact

Goed wonen Werken en dagbesteding Leven en passies Goede initiatieven Witte en gouden raven


home
Home


Weken, leren en dagbesteding

Niet eens zo lang geleden, stopte het leven van de mensen die in de psychiatrie terecht kwamen. Slechts een enkeling ging door met zijn werk, studie en hobbies. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel inzichten en initiatieven die maken dat mensen de draad van hun leven meteen weer op kunnen pakken. Werken en studeren op maat met begeleiding als dat gewenst is. Sociale werkplaatsen hebben plaatsgemaakt voor sociale firma's en allerlei betaalbare werkgerichte voorzieningen. Creatieve werkplaatsen en laagdrempelige opstapactiviteiten worden door de WMO gefinancierd waardoor er voldoende te doen is in de stad voor mensen die aan het herstellen zijn. Hieronder een paar goede voorbeelden in en rond Amsterdam
Voor meer goede initiatieven zie de kaart van Ervaringswijzer.

Ervaringswijzer overzicht

up
Werken, leren en dagbesteding

Je kunt meer
Scip/ACC
De Prael
De Waterheuvel
Windroos foundation
Zorgboer
Beeldend Gesproken
De buurtboerderij

up
Je kunt meer

Je kunt meer

up


SCIP/ACC
Clint gestuurde initiatieven in de psychiatrie zijn en komen er hopelijk meer en meer, als opvulling van het gat dat er valt als je een psychische aandoening krijgt en er tijdelijk geen plaats meer voor je is binnen de reguliere werkgelegenheid.

SCIP

up


De Prael
Een speciale bierbrouwerij uit Amsterdam. Een initiatief van twee verpleegkundigen. En als de biertjes al niet speciaal zijn dan geldt dat zeker voor de namen van de biertjes: "mag ik van u n Heintje en twee Johnnies!

De Prael/Flesje Mary

up


De Waterheuvel

De Waterheuvel

up


De Windroos
Jong volwassen, twintig jaar, je blijkt een kwetsbaarheid voor psychoses te hebben en je hele wereld stort in. Studie, werk, toekomstperspectief, het wordt allemaal een stuk moeilijker. Maar dan zijn er initiatieven als de windroos werkprojecten.

Windroos

up


Zorgboeren
De zorgboerderij is niet nieuw. Vroeger waren boerderijen vaak al een plek waar mensen 'waarmee iets was' welkom waren om mee te helpen. Werken met dieren in alle rust, structuur bieden, allemaal 'gezondmakende' functies die een boerderij kan hebben voor mensen met een handicap. De zorgboerderij voorziet in een behoefte.

Moe oe oe

up

Beeldend Gesproken

Beeldend Gesproken

up


De buurtboerderij

De buurtboerderij

up