Leven en passies

Hartzaken Familie en naastbetrokkenen Burgers met ervaringskennis Leven en de maatschappij Steun bij herstel Begrippenlijst Sitemap Links Contact

Goed wonen Werken en dagbesteding Leven en passies Goede initiatieven Witte en gouden raven


home
Home


Meer dan brood alleen!

Omdat er meer is dan wonen en werken alleen. Omdat mensen liefhebberijen hebben, passies, zaken die een grote betekenis hebben voor hun kwaliteit van leven, gaan we ook deze belangrijke kwaliteiten en voorzieningen in kaart proberen te brengen. Vooral als niet iedereen van zijn passie zijn beroep kan maken is het van belang dat er voldoende plaats en ruimte is binnen de burgerij waar naast werken en wonen kan worden genoten.

up
Leven en passies

Ervaringswijzer

Diepwatercollectief

Muziekcentrum Eiwerk

Creatief centrum De Opstap

Herstelreizen

Radar reizen

up