Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Hartzaken Familie en naastbetrokkenen Burgers met ervaringskennis Leven en de maatschappij Steun bij herstel Begrippenlijst Sitemap Links Contact

Steun van Ervaringsdeskundigen Steun van naasten Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Behandeling


home
Home


Van AWBZ naar WMO

WMO

Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zoals we die kenden, gewijzigd. De AWBZ-taken zijn ondergebracht bij nieuwe en bestaande wetten, namelijk de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de nieuwe Jeugdwet.
Als je meer wilt lezen over de financiering van de zorg en de kwaliteit wilt vergelijken ga dan naar de website van de Zorgwijzer die te vinden is op de pagina met linken en bij het tabblad Behandeling

De gemeenten kregen de opdracht om vorm te geven aan de maatschappelijke ondersteuning van alle burgers in hun stad, met en zonder handicap. Een uitgelezen kans om het GGZ eiland af te breken en maatschappelijke instituties om te bouwen en met behulp van experts, het vasteland geschikt te maken voor alle voormalige eilandbewoners. De WMO gaat niet over dokterszaken maar over wat mensen nodig hebben om gewoon mee te kunnen doen in de samenleving.
De GGZ afdeling van cliŽntenbelang kreeg een belangrijke rol in deze hele kanteling. Zij werden de contactpersoon vanuit het cliŽntenperspectief in Amsterdam.
Zie het filmpje van de ambassadeurs

WMO ambassadeurs

Het Landelijk Platform GGZ is samen met Fonds Psychische Gezondheid opgegaan in -Wij zijn Mind-, een organisatie die landelijk opkomt voor de belangen van cliŽnten en naastbetrokkenen.
Zij verzamelen de positieve en negatieve ervaringen binnen de zorg, zijn de gesprekspartner voor landelijke organisaties en de Ministeries en gaan vorm geven aan een "beweging" van onderop.
Zie de website van MIND

Wij zijn Mind

Het blijft belangrijk dat er sterke groepen zijn en komen die de belangen behartigen van de burgers bij wie de handicap niet van buiten zit maar van binnen.
Het perspectief van HARDZAAK is het perspectief van deze burgers en hun steungroep waaronder "mantelzorgers" binnen de burgerij.

Wat er ooit aan vooraf ging, voordat de WMO werd ingevoerd:

Erbij Horen (PDF)

Het Advies van de Taskforce Vermaatschappelijking uit 2002 over de kanteling en zorg voor ex-psychiatrische patiŽnten. Zoals het bedoeld is.

up