home
HOME


Familie en naastbetrokkenen Kanjers met een kwetsbaarheid Dingen die deugen Goede GGZ praktijken Sitemap Links Contact

(Mantel)zorgen in de GGZ Liederen die huilen en lachen Familiebijeenkomsten Moederteksten Blog HardzakenFAMILIEBIJEENKOMSTEN


Lotgenotencontact

Schizfam is een digitaal forum voor familie van mensen met schizofrenie of een kwetsbaarheid voor psychoses. Het is een initiatief van Ypsilon, de familievereniging voor deze groep lotgenoten. Er doen ongeveer een tachtig mensen mee aan dit digitale lotgenotencontact en soms ontmoeten ze elkaar. Zoals jaarlijks in Amsterdam op het eind van de zomer. Er zijn bijeenkomsten geweest in Zoetermeer, Berlicum, Breda, maar ook in Frankrijk, Engeland en Portugal. De onderstaande links geven een indruk van deze bijeenkomsten.

Schizfamdagen in Amsterdam
Schizfamdagen in Berlicum
Schizfamdagen in Breda
Portugal
Frankrijk
Zoetermeer

top