home
HOME


Familie en naastbetrokkenen Kanjers met een kwetsbaarheid Dingen die deugen Goede GGZ praktijken Sitemap Links Contact

Marlieke de Jonge Kanjerpagina Jop Derk GebodenDE DERTIG GEBODEN VAN ANOIKSISDE NEGEN GEBODEN VOOR DE FAMILIE

1.GIJ ZULT UW SCHIZOFRENE ZOON, DOCHTER, OUDER, PARTNER NIET BETUTTELEN.
2.GIJ ZULT DE PATI╔NT NIET OPJAGEN.
3.GIJ ZULT GEEN DRUK UITOEFENEN.
4.GIJ ZULT NIET MET MACHT SPELEN.
5 GIJ ZULT UW SCHIZOFRENE FAMILIELID ACCEPTEREN.
6.GIJ ZULT GEEN HOGE VERWACHTINGEN STELLEN.
7.GIJ ZULT GEDULD HEBBEN.
8.GIJ ZULT NIET MINACHTEN.
9.GIJ ZULT DE PATI╦NT NIET BANGER MAKEN DAN DIE AL IS.


up

DE TIEN GEBODEN VOOR DE PATI╦NTEN

1.GIJ ZULT UW MEDICIJNEN NIET ONTROUW ZIJN.
2.GIJ ZULT EEN GOED DAG- EN NACHTRITME AANHOUDEN EN ZORGEN DAT U VOLDOENDE SLAAP KRIJGT.
3.GIJ ZULT STRESS VERMIJDEN.
4.GIJ ZULT UW ALGEMENE DAGELIJKSE LEVENSVERRICHTINGEN (ADL) DOEN.
5 GIJ ZULT U NIET TE BUITEN GAAN AAN OVERMATIG DRUGGEBRUIK.
6.GIJ ZULT EEN ZEKERE STRUCTUUR AANBRENGEN.
7.GIJ ZULT EEN ZEKERE DAGBESTEDING HEBBEN.
8.GIJ ZULT SOCIALE CONTACTEN ONDERHOUDEN.
9.GIJ ZULT CONTACT HOUDEN MET UW BEHANDELAAR.
10.GIJ ZULT IETS AAN SPORT EN BEWEGING DOEN

up

DE ELF GEBODEN VOOR DE HULPVERLENING

1.GIJ ZULT RESPECT HEBBEN VOOR UW PATI╦NT.
2.GIJ ZULT ZORVULDIG ZIJN MET HET STELLEN VAN DE DIAGNOSE EN DEZE ZO SNEL U HET WEET, MEEDELEN.
3.GIJ ZULT UW PATI╦NT OP DE HOOGTE STELLEN VAN DE BIJWERKINGEN VAN DE MEDICIJNEN DIE U VOORSCHRIJFT.
4.GIJ ZULT OPENSTAAN VOOR WAT DE PATI╦NT U VERTELT.
5 GIJ ZULT UW PATI╦NT, PARTNER EN FAMILIELEDENALTIJD INFORMEREN OVER HET BEHANDELPLAN.
6.GIJ ZULT ZORGEN VOOR CONTINU¤TEIT EN ZORG OP MAAT (ZORG OP MAAT VAN DE PATI╦NT, NIET OP UW MAAT).
7.GIJ ZULT SCHIZOFRENIEPATI╦NTEN HUN RUST GUNNEN.
8.GIJ ZULT DE ACHTERDOCHT VAN DE PATI╦NT NIET AANWAKKEREN.
9.GIJ ZULT DE BUREAUCRATIE TOT EEN MINIMUM BEPERKEN.
10.GIJ ZULT UW PATI╦NT WIJZEN OP DE PVP (PATI╦NTVERTROUWENSPERSOON).
11.GIJ ZULT UW SLECHTE HUMEUR NIET OP DE PATI╦NT AFREAGEREN.

ANOIKSIS
TELEFOON 030-2546113
up