Dertig geboden van Anoiksis

Hartzaken Familie en naastbetrokkenen Burgers met ervaringskennis Leven en de maatschappij Steun bij herstel Begrippenlijst Sitemap Links Contact

Jop Marlieke de Jonge Vertellen werkt

Uitspraken Geboden

home
HomeDe negen geboden voor familie
 1. Gij zult u schizofrene zoon, dochter, ouder, partner niet betuttelen
 2. Gij zult de patiŽnt niet opjagen
 3. Gij zult geen druk uitoefenen
 4. Gij zult niet met macht spelen
 5. Gij zult u schizofrene familielid accepteren
 6. Gij zult geen hoge verwachtingen stellen
 7. Gij zult geduld hebben
 8. Gij zult niet minachten
 9. Gij zult de patiŽnt niet banger maken dan die al is
up

De tien geboden voor de patiŽnten
 1. Gij zult uw medicijnen niet ontrouw zijn
 2. Gij zult een goed dag- en nachtritme aanhouden en zorgen dat u voldoende slaap krijgt
 3. Gij zult stress vermijden
 4. Gij zult uw algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) doen
 5. Gij zult u niet te buiten gaan aan overmatig druggebruik
 6. Gij zult een zekere structuur aanbrengen
 7. Gij zult een zekere dagbesteding hebben
 8. Gij zult sociale contacten onderhouden
 9. Gij zult contact houden met uw behandelaar
 10. Gij zult iets aan sport en beweging doen
up

De elf geboden voor de hulpverlening

 1. Gij zult respect hebben voor uw patiŽnt
 2. Gij zult zorgvuldig zijn met het stellen van de diagnose en deze zo snel u het weet, meedelen
 3. Gij zult uw patiŽnt op de hoogte stellen van de bijwerkingen van de medicijnen die u voorschrijft
 4. Gij zult open staan voor wat de patiŽnt u vertelt
 5. Gij zult uw patiŽnt, partner en familieleden altijd informeren over het behandelplan
 6. Gij zult zorgen voor continuÔteit en zorg op maat (zorg op maat van de patiŽnt, niet op uw maat)
 7. Gij zult schizofreniepatiŽnten hun rust gunnen
 8. Gij zult de achterdocht van de patiŽnt niet aanwakkeren
 9. Gij zult de bureaucratie tot het minimum beperken
 10. Gij zult uw patiŽnt wijzen op de PatiŽntvertrouwenspersoon (PVP)
 11. Gij zult uw slechte humeur niet op de patiŽnt afreageren
Anoiksis

up