home
HOME


Familie en naastbetrokkenen Kanjers met een kwetsbaarheid Dingen die deugen Goede GGZ praktijken Sitemap Links Contact

Goed wonen Werken en dagbesteding Vrije tijd en passies Goede initiatieven Witte en gouden ravenDINGEN DIE DEUGEN


VOORZIENINGEN


Wat gebeurt er nu concreet voor de mensen met een psychiatrische handicap. Wat voor waardevolle initiatieven en good practices zijn er. Bij dingen die deugen gaan we op zoek naar deze goede praktijken of zijn het basale voorwaarden om mee te kunnen doen in de samenleving....te participeren (ja,ja). Is er van alles wel voldoende? Zijn er geschikte woningen en woonplekken met thuiszorg of huishoudelijke ondersteuning. Is er voldoende gepast werk en werkbegeleiding op maat. En hoe zit het met betaalbare en op maat gesneden vrije-tijdsvoorzieningen. Mensen die niet kunnen lopen krijgen een rolstoel. Wat als je je niet kunt concentreren omdat er teveel prikkels zijn die hard binnen komen. Welke hulpstukken (protheses)zijn er eigenlijk voor de mensen met een psychische handicap.
Dingen die Deugen gaat op zoek naar basisvoorzieningen die in de steden en dorpen te vinden zijn, dus op het vasteland, in de burgerij.
Er zijn ook mensen die in een beschermde omgeving moeten blijven wonen. Ook daar moet je streven naar goede woonplekken, voldoende activiteiten en gezelligheid.
We gaan op zoek naar die basisprothesen voor mensen met een psychische handicap.

Het begint met goed wonen.
Dan gepast studeren en werken
en als dat even niet lukt, een vaste dagstructuur en zinvolle dagbesteding.
Dat kunnen ook vrije tijdsvoorzieningen zijn waar samen met anderen passies en hobbies gedeeld kunnen worden.
Waar zijn die voorzieningen te vinden.

Geef goede initiatieven door aan hardzaak!

upWonen en wooninitiatieven

Verzamelsite wonen Ypsilon
De Zeeuwse Gronden
Stichting Terp in Breda
Kick Wilstra plantsoen (voorheen A-complex Almere)
Gezinsverpleging een begeleid woonvorm te Geel /België

Nog meer over de kunst van het wonen

Wonen in de buurt
Wonen, zo leuk mogelijk
De week van de psychiatrie 2004 over wonen
Wonen zonder zorgen; van doos tot paleis (2004)
Herstel


up

Zelfstandig wonen en herstel.

(Deels overgenomen uit: Schizofrenia a handbook for families, Canada)

Ook al word je kind op het eind van de pubertijd ziek. Het leven gaat door. De groei naar de volwassenheid krijgt een opdonder maar stopt niet.
Hoewel veel moeders hun kind in een doosje willen stoppen en willen blijven verzorgen en koesteren, komt er een moment dat ook onze zonen en dochters met een psychische kwetsbaarheid zelfstandig willen en moeten gaan wonen.
(...) De familie moet nu erg opletten dat ze hun kind niet tegenhouden.

Waarom is zelfstandig wonen belangrijk voor jonge volwassenen en voor de familie.

Toewerken naar zelfstandig wonen is belangrijk
• het is beter voor de eigen ontwikkeling
• de behoefte om te kunnen overleven als de ouders er niet meer zijn. Je leert het pas door zelfstandig te leven
• het is voor de gezinsleden niet goed om hun kind zo sterk te steunen: het eigen leven kan daardoor in de verdrukking komen
• als je jaren af moet zien van eigen dromen, verwachtingen, ga je je kind automatisch als zondebok zien: de schuld van dit alles: de bron van alle spanning en frustratie

Besluit hiertoe op de leeftijd die er normaal voor staat: 20-25 jaar.
Teveel ouders vermijden dit probleem, noemen het pas "als ze er niet meer tegen kunnen". Het kind moet dan opeens weg.

Gevolg: schuldgevoel, aanstoot nemen aan de veranderingen die de ziekte heeft gebracht aan de familie.
Het is een geleidelijk proces: begin te zeggen: Als je besluit op je zelf te gaan wonen…
.. dan moet je ook je eigen was kunnen doen. Dan ben je blij dat je dat kan.

Op een gegeven moment bepalen de ouders wanneer het kind op zichzelf zal gaan wonen.
Werk samen met hulpverleners in het bepalen van een datum, zodat je tijd genoeg hebt om woonruimte te zoeken.
Als het zover is, kan het kind zich verstoten voelen door de familie.

Benadruk het positieve van deze stap, zeker de eerste weken.
• Wees een vriend: bel hem op, en maak afspraken om ergens naar toe te gaan en dingen te ondernemen.
• Vergroot zelfvertrouwen door te prijzen en te steunen.
• Respecteer zijn wensen en zorgen zoveel mogelijk
Misschien moet je ook helpen met huishoudelijk werk, boodschappen, koken en financiële zaken. Afhankelijk van de ernst van de ziekte moet je meer doen. Doe het in ieder geval samen met je kind.

Langzamerhand moet de band wat losser worden. Aanvankelijk zal je kind ieder weekend thuis willen komen. Dit is ook voor de eerste weken of maanden. Als je kind een keer niet komt, zorg je dat je dat weekend weg bent.
Blijf redenen geven dat je er niet bent en zorg dat je kind nog maar maximaal 1 a 2 weekenden per maand.
Aanvankelijk zal je kind 3 a 4 keer per dag naar huis bellen. Houdt dit aan, zet dan je antwoordapparaat aan. Langzamerhand zal je kind meer zelfvertrouwen krijgen en minder gaan bellen.

Loskomen van de familie en zelfstandig worden is één. Zelfstandig je huishouden doen is twee. In de loop van de tijd zal blijken of de jonge zelfstandige hulp nodig heeft bij het huishouden. In samenspraak met de behandelaar en betrokkene kan besloten worden de psychiatrische thuiszorg in te schakelen via een indicatie aanvraag "thuiszorg". Veel mensen met chronische psychoses leren het meest en het beste als het "on the spot"is. (Huishouden, wassen, opruimen en koken leer je in de eigen woning.)
Er bestaat in Nederland ook begeleid en beschermd wonen. De rol van "trainen on the spot" zal daar over worden genomen door de RIBW of andere begeleid wonenorganisatie. Het is belangrijk om af en toe de begeleiding en vorderingen met alle betrokken partijen op elkaar af te stemmen.

upWerken, leren en dagbesteding

Scip/ACC
De Prael
De Waterheuvel
Windroos foundation
Zorgboer
Je kunt meer
Beeldend Gesproken
De buurtboerderij

SCIP/ACC
Cliënt gestuurde initiatieven in de psychiatrie zijn en komen er hopelijk meer en meer, als opvulling van het gat dat er valt als je een psychische aandoening krijgt en er tijdelijk geen plaats meer voor je is binnen de reguliere werkgelegenheid.


SCIP
De Prael
Een speciale bierbrouwerij uit Amsterdam. Een initiatief van twee verpleegkundigen. En als de biertjes al niet speciaal zijn dan geldt dat zeker voor de namen van de biertjes: "mag ik van u één Heintje en twee Johnnies!
De Prael/Flesje Mary
De Waterheuvel

De Waterheuvel
De Windroos
Jong volwassen, twintig jaar, je blijkt een kwetsbaarheid voor psychoses te hebben en je hele wereld stort in. Studie, werk, toekomstperspectief, het wordt allemaal een stuk moeilijker. Maar dan zijn er initiatieven als de windroos werkprojecten.


Windroos


Zorgboeren
De zorgboerderij is niet nieuw. Vroeger waren boerderijen vaak al een plek waar mensen 'waarmee iets was' welkom waren om mee te helpen. Werken met dieren in alle rust, structuur bieden, allemaal 'gezondmakende' functies die een boerderij kan hebben voor mensen met een handicap. De zorgboerderij voorziet in een behoefte.

Moe oe oe


up
Vrije tijd en passies


Ervaringswijzer
Diepwatercollectief
Muziekcentrum Eiwerk
Creatief centrum De Opstap

Radar reizen
up