Familie en naastbetrokkenen Kanjers met een kwetsbaarheid Meedoen Hulp Sitemap Links Contact

HOMEHartzaak is een persoonlijke website van een GGZ bemoeimoeder, gemaakt door haar zoon die in 1995 de diagnose chronische paranoide schizofrenie kreeg.
Het is een website over goede initiatieven in de psychiatrie en burgerij.
Het gaat over troost, over hoop en over huilen en lachen.
Deze website is ooit gemaakt vanuit de behoefte van ouders om ervaringen, kennis en foto's te delen.
Nu is het een gedeeld werkproject, een HTML knutselwerkje, van bemoeimoeder en zoon. We zullen doorgaan zolang het voor ons nodig is.
Hartzaak werd Hardzaak door een symbolische spelfout bij het aanvragen van de domeinnaam.

Abno-cultuur
05-10-2019

Afgelopen donderdag mocht ik voor een klein maar fijn publiek mijn visie geven op de mogelijke rol van familie bij het voorkomen van dwang bij mensen die af en toe uit evenwicht raken. Ik heb heel lang geloofd dat familie als laatste partij een rol speelt in het dagelijkse leven van mensen die door omstandigheden uit de zogenaamde maatschappelijke "normaliteit" zijn gevallen en er bijna niet meer in terug geraken of er voor kiezen buiten die "normaliteit" te blijven.
Ik ben er steeds meer van overtuigd dat je het beste buiten de "normaliteit" kunt blijven. Mensen die er buiten blijven zijn veel boeiender, sterker en creatiever dan het normale klootjesvolk.
Ik voel wel voor een eigen krachtige cultuur waarin alleen de verdrukten, de abnormalen, de mensen die opgegroeid zijn in schaamte, ongeluk en pech en daarin zijn hersteld, de boventoon voeren en binnen hun cultuur het voor het zeggen hebben. Niks sociale inclusie, doe maar je best om binnen de Abno-cultuur een gerespecteerd lid te worden. Ik probeer het als "moeder van" al jaren. Soms voel ik dat ik er bij mag horen. Dat gevoel had ik ook afgelopen donderdag toen ik vertelde hoe mijn zoon en wij samen optrokken en samen als Eigen Kracht Netwerk met daarbinnen ook een dokter en de thuiszorg de regie voeren over begeleiding en behandeling. De eerstverantwoordelijke over zijn leven is Jop zelf maar afhankelijk van de hoogte van de drempels helpt iemand uit het netwerk. De dokter is verantwoordelijk voor de behandeling.
Om deel uit te mogen maken van die Abno-cultuur moet je aan een paar voorwaarden voldoen. Je moet iets (meegemaakt) hebben waardoor je weet wat het is om buitengesloten te worden en afhankelijk te zijn van systemen en mensen die jou zullen vertellen hoe het hoort en hoe je je moet gedragen. Iedereen die zich schaamt en nog helemaal onder invloed is van de GGZ cultuur en andere onderdrukkende culturen kan geholpen worden door deel uit te gaan maken van herstelwerkgroepen, peergroepen of lotgenotengroepen.
Met je hele hebben en houwen vertrouwen op de GGZ of beschermd wonen of andere hulpverlenersbolwerken, die het wel voor je op gaan lossen is alleen van toepassing als er een ernstige crisis is waar je samen met je Eigen Kracht Netwerk niet uitkomt. Dan is er de kwestie geld. Op dit moment worden veel mensen binnen de Abno-cultuur betaald door de zorgverzekering, de WMO, door ziektegeld maar ook door sociale uitkeringen. Hoe mooi zou het zijn als er vanuit een aantal Ministeries een parallelle geldstroom zou komen voor deze Abno-cultuur groep waar zeker de helft van Nederland nu al in thuis hoort zodat ze hun eigen leven vorm kunnen gaan geven in werk, dienstverlening en hulp aan elkaar. Die parallelle geldstroom kan dan afgetrokken worden van de budgetten die nu naar de grote normaliteit instituties gaan die zullen krimpen en de werkers binnen die instituties die willen leren en zich dienstbaar willen opstellen binnen de Abno- cultuur zijn daar na een omscholing van harte welkom!

Zo, dit is een gek verhaal!

Blog: Tasers
Empowerment
Jop video's
Beautiful people: Melanie
www.eggstream.nl
www.eiwerk.nl

Volgende update:2 november 2019

up