Familie en naastbetrokkenen Kanjers met een kwetsbaarheid Meedoen Hulp Sitemap Links Contact

HOMEHartzaak is een persoonlijke website van een GGZ bemoeimoeder.
Ze maakt hem samen met haar zoon die in 1995 de diagnose chronische paranoide schizofrenie kreeg.
Het is een website over goede initiatieven in de psychiatrie en burgerij.
Het gaat over troost, over hoop en over huilen en lachen.
Deze website is in 2005 gemaakt vanuit de behoefte van ouders, die met elkaar op een digitaal lotgenoten forum schreven, om ervaringen, kennis en foto's te delen.
Het is nu een gedeeld werkproject, een HTML knutselwerkje, van moeder en zoon.
Wij zullen doorgaan zolang het voor ons zinvol en nodig is. En dat is het in velerlei opzichten.
Hartzaak werd Hardzaak door een symbolische spelfout bij het aanvragen van de domeinnaam.

2020
05-01-2020

Het jaar dat ik zeventig word.
Laten we hopen, dat met een beetje geluk, ik nog tien jaar met een zekere kwaliteit van leven door kan.
Ik weet wat me te wachten staat: staar, knieprotheses, versleten heupen, geheugenverlies, dunner wordend haar, bochel.
Maar ook dood en ziekte, verdriet en rouw in mijn omgeving.
En wat dacht je van het moeten verkopen en leeghalen van een huis wat in veertig jaar is volgepropt met spullen.
Mocht mijn echtgenoot eerder overlijden dan krijg ik er een bedrijf bij en een partnerschap in het Egmondatelier en komt het beheer van Eiwerk op mijn schouders neer. Als ik niets plan, gaat me het een en ander overkomen en de vraag is of ik dat wil. Vooruitlopen op dingen leidt bij mij vaak tot piekeren en tobben.
Niet doen! Wat ik wel kan doen is een inschatting maken en daar een beetje rekening mee houden.
Mogelijk wat sturen want Ik wil wel in mijn eigen leven aan het stuur staan zolang me dat lukt.
2020 voelt cijfermatig als een afgerond, stabiel en evenwichtig jaar.
De vooruitzichten zijn dat niet. De samenleving sturen kan ik niet. Misschien kan ik mijn eigen leven een beetje sturen.
Wat gaat 2020 ons brengen? Ik ben er klaar voor!
Mijn goede voornemen is dingen in mijn leven iets meer laten gebeuren. Naast lopende sociale en huishoudelijke zaken, ga ik me inhoudelijk verdiepen in de rol en betekenis van familie in relatie tot het voorkomen van psychische stoornissen en psychiatrische aandoeningen. Stel dat het klopt dat wij, als belangrijk onderdeel van de context van iemands leven, een mogelijke oorzaak zijn van psychische problematiek die zich later bij iemand openbaart, hoe kunnen we dat dan transformeren naar een onvoorwaardelijke en gewenste steun. En als wij dat niet kunnen leveren als familie, wie of wat kan dat dan wel?
Ik zie bij muziekcentrum Eiwerk hoe mensen opknappen door samen muziek te maken en op te treden voor publiek. Ook daar ontstaan vriendengroepen die elkaar steunen. Werken in een prettige en veilige werkomgeving werkt helend.
Peergroepen en lotgenoten contacten en herstelwerkgroepen verbinden mensen en is een belangrijke fase binnen herstel.
Nog heftiger dan de aandoening zelf kunnen de ervaringen zijn die mensen opdoen als ze de macht over zichzelf of alles wat hun lief is, kwijt raken.
Als die macht wordt overgenomen door een dokter of door de politie die bij tegenwerking dwang kunnen toepassen.
2020 is ook het jaar van de nieuwe wet WvGGZ waar onder dwang mag worden behandeld.
Ik hoop zo dat dit iets positiefs oplevert.
Zo niet, ik blijf ook in 2020 als #bemoeimoeder mee kijken en leren.

Daniel Johnston
Overdosis -Marlieke de Jonge
Streets of Philadelphia -Bruce Springsteen
Blog: Ypsilon 35 jaar
www.eggstream.nl
www.eiwerk.nl

Volgende update:2 februari 2020

up