Familie en naastbetrokkenen Kanjers met een kwetsbaarheid Meedoen Steun Sitemap Links Contact

HOMEHartzaak is een persoonlijke website van een GGZ bemoeimoeder, gemaakt door haar zoon die in 1995 de diagnose chronische paranoide schizofrenie kreeg.
Het is een website over goede initiatieven in de psychiatrie en burgerij.
Het gaat over troost, over hoop en over huilen en lachen.
Deze website is ooit gemaakt vanuit de behoefte van ouders om ervaringen, kennis en foto's te delen.
Nu is het een gedeeld werkproject, een HTML knutselwerkje, van bemoeimoeder en zoon. We zullen doorgaan zolang het voor ons nodig is.
Hartzaak werd Hardzaak door een symbolische spelfout bij het aanvragen van de domeinnaam.

Kinsbergen 50
15-06-2019

Vandaag bestaat een vriendengroep die is ontstaan rondom de politieke commune Kinsbergen 35-37 in Eindhoven, vijftig jaar.
Eigenlijk een studentenhuis met 9 mannen die elkaar hadden uitgekozen op hun actiebereidheid om de TH te democratiseren. Er werd niet meer van bovenaf vastgesteld wat er moest worden geleerd maar dat gebeurde voortaan samen met de studenten. Die zouden er tegelijk voor zorgen dat de macht van de grote multinationals zou worden gebroken ofwel dat de TH geen mensen meer zou aanleveren voor dit Kapitalistische systeem.
Ik kan het niet laten dat ik een grote glimlach om mijn lippen krijg als ik dit schrijf. Zeker, vanaf 1968 is er een beweging op gang gekomen die niet meer te stoppen was. Vrijheid, inspraak door studenten, arbeiders, dolle mina's die opkwamen voor het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw, en de kritische psychiatrie.
Nu na vijftig jaar vieren wij onze vriendschap en blikken we terug op onze idealen en dromen en wat er van terecht gekomen is. Ik zeg "we" omdat ik er al vanaf de tweede dag bij was. In oktober kreeg ik verkering met een van de studenten en een maand later werd ik officieel bewoner van dit huis waar de actie al vrij snel verminderde omdat er gewerkt en gestudeerd moest worden. Maar politiek bewust en maatschappelijk betrokken zijn de meeste van ons gebleven. Hoewel de vorm en invulling verschilde tussen de verschillende bewoners. Van radicaal naar flower power.
Ik zat dichter bij de vreedzame en ludieke actievoerders en mijn inzet was verbeter de wereld en begin bij je zelf. Dat probeer ik nu nog steeds. Is er veel veranderd? Toch wel en eigenlijk niet. De wereld blijft gelukkig in beweging. We krijgen nieuwe buren en inwoners die ervoor zorgen dat we mee blijven denken en bewegen. De nieuwe inwoners hebben een andere geschiedenis doorgemaakt en soms ook andere opvattingen. Dus nu zijn wij, mensen die hebben geprofiteerd van de vrijheid en democratisering, aan de beurt om te luisteren en ideeën te delen en samen te zoeken naar het beste voor iedereen.
Misschien een stapje terug te doen als daar de gelijkwaardigheid mee wordt versterkt.
Nu denken jullie dat ik het over de medelanders uit andere landen heb, ook, maar hier heb ik het over jongens als mijn zoon Jop. Ik heb het over alle muzikanten van Eiwerk die donderdag hebben opgetreden in het Vondelpark samen met bands van HVO Querido, Leger des Heils en De Brouwerij. Mensen met een psychiatrische of psycho sociale erfenis die daar niets aan kunnen doen en ons iets te bieden hebben als wij ze de kans geven. Dat ik hier voor open ben blijven staan komt door zoon Jop en de erfenis die ik heb overgehouden van de Kinsbergen vriendengroep van 50 jaar geleden.

Muziek van toen

Humble Pie- Steve Marriott -Black Coffee
Levon Helm -Ophelia
The Black crowes -Oh sweet Nuthin
Bob Dylan -Shelter from the storm
The great gig in the sky-Pink Floyd
Masters of war -Hannie 1969
Blog: Kinsbergen 1969
Blog: Reflectie op moederdag
www.eggstream.nl
www.eiwerk.nl

Volgende update:8 juli 2019

up