Familie en naastbetrokkenen Kanjers met een kwetsbaarheid Meedoen Hulp Sitemap Links Contact

HOMEHartzaak is een persoonlijke website van een GGZ bemoeimoeder, gemaakt door haar zoon die in 1995 de diagnose chronische paranoide schizofrenie kreeg.
Het is een website over goede initiatieven in de psychiatrie en burgerij.
Het gaat over troost, over hoop en over huilen en lachen.
Deze website is ooit gemaakt vanuit de behoefte van ouders om ervaringen, kennis en foto's te delen.
Nu is het een gedeeld werkproject, een HTML knutselwerkje, van bemoeimoeder en zoon. We zullen doorgaan zolang het voor ons nodig is.
Hartzaak werd Hardzaak door een symbolische spelfout bij het aanvragen van de domeinnaam.

Houden van
11-08-2019

Wat is houden van eigenlijk? Mensen zeggen het zo gemakkelijk. Ik weet het eigenlijk niet. Ik geloof er nooit in als iemand het zegt. Ik zei het pas tegen Patrick, (op facebook nota bene)een singer songwriter die hoge toppen en diepe dalen kan ervaren en daar over schrijft. Als ik zeg dat ik van hem houd is dat bewondering om zijn zelf verwerkend en herstellend vermogen, zijn talent om het woorden te geven en ons deelgenoot te maken van zijn innerlijk. Ik ken Patrick van Eiwerk. Als hij het moeilijk heeft wil ik hem steunen. Dat wil ik eigenlijk bij heel veel mensen. Bij alle jongens en meiden van Eiwerk. Eigenlijk houd ik van ze allemaal. Net als van mijn echtgenoot, kinderen en familie. Vooral als ik houden van opvat als “hoeden”.
De encyclopedie zegt:(…)
Houden van is een vorm van houden, vasthouden. De oudst bekende vorm van dit woord luidt hoeden. En dit is ook precies de kern van het begrip: houden van een ander is hem of haar accepteren en door dik en dun beschermen, het is zorgen voor de ander en, daaruit voortvloeiend, (mede-)verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar welzijn en leven.
Ik zeg er meteen bij, dat ik duidelijke grenzen trek. Soms voel ik me wel (mede) verantwoordelijk maar besluit ik om er niets mee te doen. Je kunt niet alle zorgen van de wereld op je schouders nemen. Dan ga je er zelf onderdoor en heeft niemand er iets aan. Daar komt bij dat we ook te maken hebben met verschillende belevingen, normen en waarden en wie bepaalt of iemand beschermd moet worden en wie bepaalt of jij wel dezelfde opvatting hebt als de betrokkene over welzijn en leven.
Ik denk dat “houden van” betekent dat je iemand door dik en dun accepteert en hem of haar niet laten stikken als er zich een probleem voordoet.
Gevraagd of ongevraagd.
“Kan ik iets voor je doen?” Soms is luisteren alleen al genoeg.
Hoe dit “houden van” zich verhoudt tot romantische liefde en intimiteit. Het gevoel dat jij de enige bent op aarde voor iemand anders, is fijn (denk ik) maar het is niet realistisch. Kijk maar hoeveel huwelijken er stuk gaan op grond van een niet realistische verwachting van elkaar. Of huwelijken die voelen als een gevangenis of dodelijke sleur. Ik denk dat ik de houden van als “hoeden” gezien, mooier vind. En het mooist is als je ook anderen de kans geeft om jou vast te houden. Niet alleen blijven geven maar ook durven ontvangen en dat ook zien en waarderen! Amen!

Blog: Sociale eigenaardigheden
bridge of light: Pink
www.eggstream.nl
www.eiwerk.nl

Volgende update:8 september 2019

up